Bedankt voor je aanmelding

Thanks for signing up

Bevestiging aanmelding

Normaal gesproken ontvang je binnen enkele minuten een bevestigingsmail van je aanmelding op het door jou opgegeven emailadres. Door drukte op de server kan dit soms lang duren. Vul daarom niet binnen 15 minuten nogmaals een aanmelding in.

Hoe komt het dat ik geen bevestigingsmail heb ontvangen?

Hoogstwaarschijnlijk is de bevestigingsmail als 'spam' aangezien en staat de bevestigingsmail in je 'spambox' of bij 'ongewenste email'. Dit kan gebeuren als spamfilters van je provider zodanig staan ingesteld dat de bevestigingmail als 'spam' wordt beschouwd. Of als je gebruik maakt van 'hotmail', 'yahoo', 'gmail' of andere soortgelijke (gratis) providers is de kans groot dat de bevestigingsmail als 'spam' wordt aangezien.

Wat moet ik doen als ik geen bevestigingsmail heb ontvangen?

Je weet zeker dat je je emailadres goed hebt ingetypt maar je hebt geen bevestigingsmail ontvangen, stuur dan een mailtje hbo-sport@stenden.commet als onderwerp ‘Bevestigingsmail niet ontvangen‘ o.v.v. je naam en telefoonnummer. Wij zorgen er dan voor dat je alsnog je bevestigingsmail ontvangt.

Confirmation notification

Normally you will receive a confirmation email within minutes of your online sign up form on to the email address you provided. By uccupied servers this sometimes take a bit longer.

Please don't fill out a new online form in within 15 minutes.

How come I have received no confirmation email?

Most likely, the confirmation email is seen as 'spam' and your confirmation email is in your 'spam box' or 'junk' email'. This can happen if your provider's spam filters are set in such a way that the confirmation email is seen as 'spam' or if your using 'hotmail', 'yahoo', 'Gmail' or other similar (free) providers the chances are that the confirmation email is seen as 'spam'.

What should I do if I have received no confirmation email?

You know for sure that you have typed your email address but you did not receive a confirmation email, please send an email hbo-sport@stenden.comwith the subject 'not received' confirmation email, announcing your name and phone number.

We make sure that you will receive your confirmation email.

stenden_large

PLEZIER & ONTSPANNING

Wordt lid en ontdek de verschillende mogelijkheden van HBO-Sport.

ENERGIE & GENIETEN

Wordt lid en ontdek de verschillende mogelijkheden van HBO-Sport.

NIEUWE UITDAGING

Wordt lid en ontdek de verschillende mogelijkheden van HBO-Sport.

GEEN GRENZEN

Wordt lid en ontdek de verschillende mogelijkheden van HBO-Sport.

X